ZasobyZasoby

Co posiadamyCo posiadamy

GERP jest nie tylko grupą skupiającą eksploratorów terenowych. Poza gruntownym poznawaniem terenu, dążymy również do pogłębienia naszej wiedzy o Roztoczu i okolicach - w różnorodnych aspektach: przyrodniczym, historycznym, geograficznym, kartograficznym, etnograficznym, geologicznym, ekologicznym...

Zgromadziliśmy obszerny zbiór publikacji związanych głównie z Roztoczem Południowym i ziemią lubaczowską - jako naszymi terenami macierzystymi. Zbiór ten jednak znacznie wykracza poza nasz podstawowy teren eksploracji - obejmując także: Roztocze Środkowe i Zachodnie, Puszczę Solską, Lasy Janowskie i Sieniawskie.

Zbiór publikacji roztoczańskich będący w posiadaniu GERP obejmuje:

  • 453 książki, 55 map turystycznych, 77 map topograficznych, 57 starych map przedwojennych

W naszych zbiorach posiadamy ogromną liczbę zdjęć z Roztocza - wykonanych na negatywach, jak również z wykorzystaniem techniki cyfrowej. Zdjęcia te obejmują okres od początku lat 80. XX w. do chwili obecnej i ukazują niemal wszystkie zakątki Roztocza i okolic. W archiwum GERP znajduje się także pokaźna liczba filmów o Roztoczu.

Do cennych zasobów GERP należy też zaliczyć obszerny zbiór współrzędnych GPS - obejmujący wszystkie ważniejsze obiekty na terenie Roztocza Południowego i ziemi lubaczowskiej. Oczywiście chodzi o obiekty nieznane, trudno dostępne, kluczowe punkty orientacyjne, itp.