Wyprawa GERP poza RoztoczeWyprawa GERP poza Roztocze

W sam razW sam raznanaroztoczańskieroztoczańskieszlaki...szlaki...:):)

25.11.
2013

Samoloty już były. Czas zejść na ziemię i podpatrzeć "nowego bałaja".

P. Leon Ważny - sypmatyk GERP - asystuje przy testach Pendolino na Centralnej Magistrali Kolejowej.

240km/h - film. p. Leon Ważny

Wróć