MapyMapy

Fragmenty najciekawszych map RoztoczaFragmenty najciekawszych map Roztocza

Horyniec i Lubaczów na mapie Reymanna

Mapy wojskowego kartografa Daniela Reymanna powstały w latach 1796 - 1802. Były to mapy w skali 1:180 000. Mapy te w oryginale są nieco "skrzywione" (specyfika przyjętego sposobu odwzorowania terenu). Tu - zostały "wyprostowane". Poniżej dwa fragmenty - okolice Horyńca i Lubaczowa.

Narol na starych mapach

Poniżej - Narol na 4 starych mapach: na mapie WIG z lat 30. XX w., na unikatowej mapie z lat 70. XX w. ukazującej sytuację sprzed II wojny oraz na 2 mapach sprzed I wojny (na tych 2 ostatnich warto zwrócić uwagę na różnice w nazewnictwie miejscowości). Podziały arkuszy są trochę "nieszczęśliwe" dla Narola, gdyż tradycyjnie pojawia się on na skraju mapy. W przypadku mapy WIG połączyłem 2 fragmenty sąsiadujących arkuszy, aby pokazać także Lipsko.

Horyniec na mapie von Miega

Ta galeria zawiera tylko jedno "zdjęcie", ale za to... jakie zdjęcie! Tzw. "zdjęcie józefińskie" - inna nazwa słynnej mapy Friedricha von Miega: Karte des Koenigsreiches Galizien und Lodomerien, sporządzonej w latach 1779 - 1782. Pułkownik Friedrich von Mieg jest autorem pierwszego topograficznego "zdjęcia" Galicji, w nietypowej skali 1:28 800. Określenie "zdjęcie" jest tu jak najbardziej na miejscu - mapa została namalowana, a nie wydrukowana. Jej jedyny oryginalny egzemplarz przechowywany jest w Wiedniu. Czarno - białe kopie (mikrofilmy) posiada m.in. Biblioteka Narodowa. GERP jest w posiadaniu kolorowej kopii arkusza "Lubaczów", kopii sporządzonej w Wiedniu, bezpośrednio z oryginału, przez wiedeńskich muzealników. Nie trzeba nikogo przekonywać, iż nie było to łatwe, ani tanie. Poniżej - niewielki fragment arkusza "Lubaczów" - okolice Horyńca i Wólki Horynieckiej.