Uratowany krzyżUratowany krzyż

Krzyż wKrzyż wRudceRudceuratowany!uratowany!

Lokalizacja: Krzyż za wsią Rudka k. Brusna, przy nowej drodze leśnej w kierunku Łówczy (pozycja w bazie krzyży GERP). W górnej części krzyża brakujące fragmenty zostały uzupełnione przez Grzegorza Wajsa, który od dawna wspiera działania ratunkowe GERP i uzupełnił brakujacy tryb w projekcie "Południoworoztoczańskie krzyże". Pełny skład ekpiy pracującej przy krzyżu w Rudce: Grzegorz Wajs, szef Nadleśnictwa Narol Robert Stankiewicz, który po raz kolejny bierze udział w pracach GERP, Leon Ważny, Paweł Klimkiewicz, Kris, Laguna. Dziękujemy również wszytkim, którzy wspierają nasze działania, a szczególnie podziękowania przekazujemy Grupie Turystycznej Roztocze.

GERP& Leon Ważny& Grzegorz Wajs - projekt "Południoworoztoczańskie krzyże - Ratujmy bruśnieńskie krzyże przydrożne"

Przed i po pracach GERP (2013 r.)

Wróć