Uratowany krzyżUratowany krzyż

Krzyż wKrzyż wBaszniBaszniGórnejGórnejuratowany!uratowany!

Pierwszy w tym roku krzyż przydrożny uratowany przez GERP.

Basznia Górna. Marzec-kwiecień 2010r.
Przed i po pracach GERP

Wróć