Uratowany krzyżUratowany krzyż

Krzyż podKrzyż podkamieniołomemkamieniołomemw Bruśniew Bruśnieuratrowany!uratrowany!

Lokalizacja: Krzyż u podnóża góry Brusno, przy drodze do kamieniołomu. To jeden z największych krzyży w okolicy chociaż z pozoru tak nie wyglada bo jego podstawa stoi poniżej poziomu drogi. Brakowało mu ramienia i górnej częsci, które po żmudmych poszukwianiach odkopaliśmy w pobliżu. Odnalezione części były w kawałkach więc konieczne było dopasowanie i poskładanie ich w całość przed przymocowaniem do krzyża. Duże podziękowania dla pana Pawła Klimikiewicza za pomoc. W pracach udział wzięli:  Pan Leon, Pan Janek, Kris, Laguna, Młody.

 

Przed i po pracach GERP


 

Wróć