Uratowany krzyżUratowany krzyż

KażdyKażdymożemożepomóc wpomóc wratowaniuratowaniubruśnieńskiejbruśnieńskiejkamieniarkikamieniarki

Informujemy, że od dnia 16 września 2014 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej posiada pomocniczy rachunek bankowy przeznaczony na darowizny na rewitalizację bruśnieńskich krzyży, w tym krzyży przydrożnych ratowanych we współpracy z Grupą Eksploratorów Roztocza Południowego (członkowie GERP są również członkami SPZH).

Osoby chcące wspomóc ratowanie bruśnieńskiej kamieniarki zachęcamy do wpłat na poniższy rachunek, z góry dziękując za każdą darowiznę.
Rachunek prowadzony jest przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oddział w Horyńcu-Zdroju.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej
ul. Sobieskiego 4
37-620 Horyniec-Zdrój

Nr rachunku: PL 08 9101 1039 2002 2500 1469 0006

SWIFT/BIC CODE: POLUPLPR

 

Informacja źródłowa: http://www.spzh.horyniec.net

Wróć