Uratowany krzyżUratowany krzyż

KapliczkaKapliczkaśw. Janaśw. JanaNepomucenaNepomucenaw Nowinachw NowinachHorynieckichHorynieckich

Przedstawiamy prace remontowe pana Leona Ważnego z Horyńca Zdroju, wykonywane przed połączeniem sił z GERP. Na początek odnowienie kapliczki św. Jana Nepomucena w Nowinach Horynieckich wykonane w 2008 roku. Pan Leon wraz z synem Karolem naprawili krzyż stojący obok, zerwali szpecącą, betonową wylewkę na podłodze odkrywając oryginalne płyty z bruśnieńskiego kamienia a z panem Staszkiem Ślimakiem wymienili na nowe spróchniałe, rozpadające się drzwi wejściowe do kapliczki.

Kapliczka św. Jana Nepomucena - stan przed i po pracach w roku 2008.

 

 

Wróć