Uratowany krzyżUratowany krzyż

DrugiDrugikrzyż wkrzyż wBaszniBaszniGórnejGórnejuratowanyuratowany

Basznia Górna - przy torach w kierunku Horyńca-Zdroju (odległość od stacji kolejowej w Baszni Górnej około 500m).

Krzyż został uratowany w roku 2011.

Info dopiero dzisiaj bo wcześniej jakoś się nie udało . . .

W najbliższym czasie kolejne aktualizacje prac roku 2011.

Wróć