Wpis w GerpownikuWpis w Gerpowniku

PołudnioworoztoczańskiePołudnioworoztoczańskiehistorycznehistorycznewydarzeniewydarzeniekolejowekolejowe

06.05.
2012
Bilet PKP Lubaczów - Dziewięcierz

Historyczny moment. Oto na kilka dni majówki 2012 ożywa przystanek PKP Dziewięcierz. Wraz z nim wszystkie pozostałe, nieużywane od września 2009r. Historia przystanku Dziewięcierz zakończyła się jednak dużo wcześniej - wraz z likwidacją połączeń Przeworsk-Bełżec ponad dekadę temu. Nie było mowy, abym odmówił sobie takiej wycieczki. Chociażby po to, aby wejść w posiadanie ważnego historycznie biletu ;)

Dalsza wyprawa (od rezerwatu Sołokija do kapliczki k. Nowin Horynieckich) odbyła się pod kryptonimem "Kto pierwszy ten lepszy". Burza przegrała, ale zdjęć nie będzie ;)

Prałasant

PS. Pozdrowienia dla roztoczańskich maniaków kolejowych ;P

Wróć