Wpis w GerpownikuWpis w Gerpowniku

BazaBazainwentaryzacyjnainwentaryzacyjnabruśnieńskichbruśnieńskichkrzyży ikrzyży ikapliczekkapliczekprzydrożnychprzydrożnychRP - nowyRP - nowyprojektprojektGERPGERP

14.10.
2013
http://krzyze.horyniec.net

Kontynuacja projektu "Południoworoztoczańskie krzyże".
Nasz cel to zbudowanie kompletnej bazy inwentaryzacyjnej on-line obejmującej krzyże i kapliczki przydrożne RP i najbliższej okolicy. Chcemy również przenieść dokumenty w wersji papierowej z lat 2003 - 2009 do postaci elektronicznej.
Obecnie baza jest w fazie nanoszenia kolejnych obiektów - bez danych szczegółowych. Z czasem będzie sukcesywnie uzupełniana i poprawiana.

Baza ma też służyć jako pomoc przy projekcie ratowania krzyży. Każdy etap prac jest inwentaryzowany osobno, co pozwala uzyskać wiedzę o przeprowadzonych pracach w czasie.

Budowa bazy:
1. Mapa z obiektami
2. Tabela z obiektami
3. Karta obiektu - dane szczegółowe konkretnego obiektu (lokalizacja, stan obiektu, inwentaryzacje)

Baza dostępna pod adresem: krzyze.horyniec.net (v 1.0 beta)


Wróć